green infinity sign

Ethische richtlijnen

door Georg Feuerstein, Ph.D.

Als een geïntegreerde manier van leven omvat yoga morele normen (traditioneel “deugden” genoemd) die elk redelijk mens in principe aanvaardbaar zou vinden. Sommige van deze normen, in het Sanskriet bekend als yamas of ‘disciplines’, zijn gecodeerd in het eerste deel van het achtvoudige pad van Patanjali. 

Volgens Patanjali’s Yoga-Sûtra is deze oefencategorie samengesteld uit de volgende vijf deugden: niet-schadelijk (ahimsâ), waarachtigheid (satya), niet-stelen (asteya), kuisheid (brahmacarya) en hebzucht (aparigraha). 

In andere sleutelteksten van yoga worden verdere morele principes genoemd, waaronder vriendelijkheid, mededogen, vrijgevigheid, geduld, behulpzaamheid, vergeving, zuiverheid, enzovoort. Dit zijn allemaal deugden die we in verband brengen met een ‘goed’ karakter en die in de levens van de grote meesters van yoga tot een overtreffende trap worden gedemonstreerd. 

Daarom lijkt het gepast voor hedendaagse yogaleraren om te proberen hun leven te leiden in overeenstemming met de morele principes van yoga, vooral omdat leraren een grote verantwoordelijkheid hebben jegens hun studenten en verwacht mag worden dat ze de hoge morele normen weerspiegelen die in yoga worden gehanteerd. Tegelijkertijd moeten we de complexiteit van onze hedendaagse samenleving erkennen, die het noodzakelijk maken om de morele normen die oorspronkelijk waren ontworpen voor de omstandigheden van het premoderne India op passende wijze aan te passen. We moeten ook terdege rekening houden met de dreigende milieucrisis door een duurzame levensstijl aan te nemen. 

De volgende richtlijnen worden naar voren gebracht als een redelijke aanpassing aan onze moderne situatie, waarbij ook de juiste kennis wordt genomen van de wijsheid die vervat zit in het erfgoed van yoga. 

Yogaleraren begrijpen en waarderen dat het onderwijzen van yoga een nobele en veredelende onderneming is die hen in lijn brengt met een lange reeks eerbare leraren. 

Yogadocenten zijn toegewijd aan het beoefenen van yoga als een manier van leven, wat inhoudt dat ze de fundamentele morele principes van yoga overnemen en hun levensstijl ecologisch duurzaam maken (“groene yoga”).

Yogadocenten zijn toegewijd aan het handhaven van onberispelijke normen van professionele competentie en integriteit. 

Yogadocenten zetten zich in voor een grondige en voortdurende studie en beoefening van yoga, in het bijzonder de theoretische en praktische aspecten van de tak van yoga die ze onderwijzen. 

Yogaleraren zetten zich in om middelenmisbruik te vermijden, en als ze om de een of andere reden bezwijken voor chemische afhankelijkheid, ga dan ermee akkoord te stoppen met lesgeven totdat ze weer vrij zijn van drugs- en / of alcoholmisbruik. Ze zullen er dan alles aan doen om vrij te blijven, inclusief volledige verantwoording aan een steungroep. 

Yogadocenten omarmen vooral het ideaal van waarheidsgetrouwheid in de omgang met studenten en anderen, inclusief een nauwkeurige weergave van hun opleiding en ervaring die relevant is voor hun yogalessen. 

Yogadocenten zetten zich in om het fysieke, emotionele, mentale en spirituele welzijn van hun studenten te bevorderen. 

Yogaleraren, vooral degenen die Hatha-Yoga onderwijzen, zullen zich onthouden van het geven van medisch advies of advies dat als zodanig kan worden opgevat, tenzij ze over de noodzakelijke medische kwalificaties beschikken. 

Yogadocenten staan open voor alle studenten, ongeacht ras, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid en sociale of financiële status. 

Yogadocenten zijn bereid studenten met een lichamelijke handicap te accepteren, op voorwaarde dat ze de vaardigheid hebben om die studenten goed te onderwijzen. 

Yogadocenten komen overeen om hun studenten met respect te behandelen. 

Yogadocenten zullen studenten nooit hun eigen mening opdringen, maar eerder waardeer het feit dat elk individu recht heeft op zijn of haar wereldbeeld, ideeën en overtuigingen. Tegelijkertijd moeten yogadocenten hun studenten duidelijk maken dat yoga streeft naar een diepgaande transformatie van de menselijke persoonlijkheid, inclusief attitudes en ideeën. Als een student niet openstaat voor verandering, of als de mening van een student het proces van het overbrengen van yoga-leringen aan hem of haar ernstig belemmert, dan staat het yogaleraren vrij om te weigeren met die persoon samen te werken en, indien mogelijk, een minnelijke manier te vinden om op te lossen de leerrelatie. 

Yogadocenten komen overeen om elke vorm van seksuele intimidatie van studenten te vermijden. 
Yogadocenten die een consensuele seksuele relatie willen aangaan met een huidige of voormalige student, dienen onmiddellijk de raad van hun docenten in te winnen alvorens enige actie te ondernemen. Dit om ervoor te zorgen dat de betreffende docent voldoende duidelijk is over zijn of haar motieven. 

Yogadocenten zullen er alles aan doen om te voorkomen dat ze het vertrouwen van studenten en hun mogelijke afhankelijkheid misbruiken, en moedigen studenten in plaats daarvan aan om meer innerlijke vrijheid te vinden. 

Yogadocenten erkennen het belang van de juiste context voor het lesgeven en komen overeen om lesgeven op een informele manier te vermijden, waaronder het observeren van de juiste decorum binnen en buiten de klas. 

Yogadocenten streven ernaar tolerantie te oefenen ten opzichte van andere yogadocenten, scholen en tradities. Wanneer kritiek moet worden ingebracht, moet dit eerlijk en met de nadruk op feiten gebeuren. 

De bovenstaande ethische richtlijnen zijn niet uitputtend, en het feit dat een bepaald gedrag niet specifiek wordt gedekt, impliceert niets over de ethische of onethische aard van dat gedrag.

Yogadocenten streven er altijd naar om de traditionele yoga-gedragscode en de wetten die in hun land of staat van kracht zijn, te respecteren en naar hun beste vermogen na te leven. 

Zie het boek van Georg Feuerstein voor een meer gedetailleerd verslag van Yoga’s morele leerstellingen 

Yoga Morality (2007).

Copyright © 2003, 2006, 2011 door Georg Feuerstein. Alle rechten voorbehouden. 

 

Scroll naar boven