green infinity sign

Algemene Voorwaarden

The Yoga Society

Melanie van de Graaf-van Iperen

Van Assendelftstraat 10, 2342AS, Oegstgeest, The Netherlands.

Algemene voorwaarden 


Artikel 1: Aard van de overeenkomst 
U heeft een contract afgesloten met The Yoga Society, Melanie van de Graaf-van Iperen, Van Assendelftstraat 10, 2342AS, Oegstgeest, Nederland. De aard van deze overeenkomst is dat U The Yoga Society inhuurt om advies te geven over training, voeding en coaching. Melanie van de Graaf-van Iperen werkt als zelfstandig ondernemer. 
  
Artikel 2: Prijsstelling en betaling 
U erkent en gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst met Melanie van de Graaf-van Iperen niet overdraagbaar of toewijsbaar is. U erkent dat betaling vooraf vereist is voor deelname aan de programma’s en daadwerkelijke training. Trainingen en programma’s moeten vooraf worden betaald. Betalingen worden niet gerestitueerd. U begrijpt dat deze overeenkomst en de daarin opgenomen voorwaarden van toepassing zijn op het overeengekomen plan en elke andere aankoop van services in de toekomst.

U erkent dat de specifieke vrijstelling van aansprakelijkheid, goedkeuring en goedkeuring van deze overeenkomst voor onbepaalde tijd geldig blijft. Er wordt geen restitutie verleend voor cursussen en / of programma’s die niet zijn afgerond. U begrijpt dat Melanie van de Graaf-van Iperen het recht en de bevoegdheid heeft om het programma en de cursussen op elk moment zonder restitutie te beëindigen als u het programma niet volgt of u zich niet op een gepaste manier gedraagt. 
  
Artikel 3: Annulering of vertraging 
U erkent dat de afspraken zijn gereserveerd en annuleringen 24 uur van tevoren moeten worden gemeld. Annuleringen vanwege reizen moeten 2 weken van tevoren worden gemeld. Annuleringen dienen te geschieden op het telefoonnummer van de Personal Trainer. U begrijpt dat u geen restitutie krijgt voor gemiste afspraken. Het is uw verantwoordelijkheid om zoals gepland afspraken met uw trainer bij te wonen. 

U begrijpt dat de afspraken precies op de geplande tijd en plaats beginnen en eindigen. U erkent hierbij dat vertragingen bij het starten van een geplande afspraak geen reden zijn om de dienstverlening buiten de rest van de geplande tijd te verlengen. U begrijpt dat uw training wordt geannuleerd als u meer dan 15 minuten te laat bent en dat deze training in rekening wordt gebracht. U erkent dat een vertraging van een geplande afspraak niet kan veranderen naar een andere status dan een volledige training. U begrijpt dat er vanwege vertragingen geen halve trainingen worden gegeven. 
 
Artikel 4: Aansprakelijkheid 
Het is u bekend dat u zich heeft aangemeld voor personal trainingen met inspannende activiteiten, waaronder maar niet beperkt tot (lichaams) gewichtheffen, wandelen, boksen, ontspanningsoefeningen en het gebruik van diverse trainingsapparatuur en faciliteiten die zijn ontworpen, aangeboden of aanbevolen door Melanie van de Graaf-van Iperen. 

U erkent hierbij dat u zich in een goede lichamelijke en geestelijke conditie bevindt en dat u niet lijdt aan een aandoening die uw deelname aan dergelijke activiteiten zou kunnen beperken. Met het oog op deelname aan de persoonlijke trainingen en coaching ontsla je Melanie van de Graaf-van Iperen hierbij van alle aanspraken of eisen die voortvloeien uit jouw deelname aan de persoonlijke trainingen en coaching, of enig gebruik van de faciliteiten, fitness- of trainingsapparatuur.

Het is voor u duidelijk dat u als gevolg van de personal trainingen enig letsel kunt oplopen en ontslaat Melanie van de Graaf-van Iperen hierbij van elke aansprakelijkheid, nu en / of in de toekomst. Dit omvat medische kosten, gederfd inkomen, pijn en lijden die het gevolg kunnen zijn van hartaanvallen, spierspanning of – scheuren, breuken, fibulafracturen, hittestress, letsel aan de knie, onderrug en andere ziekten, ongemak of letsel, ongeacht hoe ze worden gemaakt, tijdens of na uw deelname aan de personal trainingen of het gebruik van de fitness- en trainingsapparatuur, ongeacht de fout. 

Het is mogelijk dat er tijdens het trainen en / of testen enkele wijzigingen optreden. Deze omvatten abnormale bloeddruk, braken, flauwvallen, onregelmatige, snelle of langzame hartslag en in uitzonderlijke gevallen een hartaanval, beroerte of overlijden.

U begrijpt dat er alles aan zal worden gedaan om deze risico’s te minimaliseren door de voorlopige informatie over uw gezondheid en fitheid te evalueren en door te observeren tijdens de test en training. 

U begrijpt dat de informatie die u heeft van invloed kan zijn op uw gezondheidstoestand of eerdere ervaringen met ongewone gewaarwordingen over fysieke activiteit, veiligheid en waarde van uw training, tests en training.

U erkent dat het onmiddellijk melden van ongebruikelijke gewaarwordingen bijzonder belangrijk is tijdens inspanningstesten of training en dat u zelf verantwoordelijk bent om dergelijke informatie volledig openbaar te maken, ongeacht of dit wordt gevraagd door Melanie van de Graaf-van Iperen die de test of training zal uitvoeren. Melanie van de Graaf-van Iperen verklaart uiterst zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. 
  
Artikel 5: Bijzondere overeenkomsten 
Je begrijpt dat Melanie van de Graaf-van Iperen niet verantwoordelijk is voor niet behaalde doelen. De afspraken die met Melanie van de Graaf-van Iperen zijn gemaakt op het gebied van voedings- en trainingsadvies, zijn bedoeld om uw lichamelijke gezondheid te verbeteren. Mocht het gewenste resultaat niet worden behaald, dan blijf je verantwoordelijk voor je eigen functioneren. 

Belangrijk! 
Ik teken dit contract voor minimaal een programma van drie maanden [12 trainingsweken] [tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Melanie van de Graaf-van Iperen]. De startdatum wordt op een later tijdstip afgesproken en schriftelijk overeengekomen. 

Ik weet dat er kosten verbonden zijn aan het programma en ik weet wat de totale kosten zijn. 

Het contract wordt automatisch verlengd met 12 weken zonder opzegtermijn. Mocht ik het contract na de eerste periode van 12 weken willen beëindigen, dan zal ik mijn één week [7 dagen] schriftelijk opzeggen via e-mail. 

Indien er een einddatum is afgesproken en er staan nog trainingen open op die datum, dan zijn deze geldig tot maximaal 4 weken na het verstrijken van de einddatum. Na deze periode zijn de open trainingen niet meer geldig. 

10-sessiekaarten zijn maximaal 3 maanden geldig. Na die periode vervallen de credits. 

Wanneer ik te laat of niet aanwezig ben bij de training en / of niet binnen 24 uur van tevoren afmeld, wordt de afspraak in rekening gebracht als een volledige training. 

Als ik niet tevreden ben over de service, meld ik dit direct mondeling en schriftelijk aan Melanie van de Graaf-van Iperen. 

Vervroegd opzeggen is mogelijk, maar het afgesproken bedrag wordt altijd in rekening gebracht. 
  
Artikel 6: Overige bepalingen 
Alle gevallen en / of situaties waarin bovenstaande regeling niet is voorzien, worden uitsluitend beoordeeld of beslist door Melanie van de Graaf-van Iperen. 
  
Artikel 7: Conformiteitsovereenkomst 
Door ondertekening van deze overeenkomst bevestigt de opdrachtgever zich te houden aan de door Melanie van de Graaf-van Iperen gemaakte huisregels, de instructies uit te voeren en akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. 

Scroll naar boven